Tiếng Gagauz sửa

Danh từ sửa

göz

  1. mắt.

Tiếng Qashqai sửa

Danh từ sửa

göz

  1. mắt.

Đồng nghĩa sửa

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sửa

Từ nguyên sửa

Từ *köz.

Danh từ sửa

göz

  1. Mắt, con mắt.

Tiếng Turkmen sửa

Danh từ sửa

göz (số nhiều gözlar)

  1. mắt.