Tiếng Gagauz sửa

Danh từ sửa

göz

  1. mắt.

Tiếng Qashqai sửa

Danh từ sửa

göz

  1. mắt.

Đồng nghĩa sửa

Tiếng Salar sửa

Danh từ sửa

göz

  1. mắt.
    Göznı yummı seci tuttalmes
    Bạn không thể bắt chim khi nhắm mắt lại

Tham khảo sửa

  • 张, 进锋 (Ayso Cañ Cinfen) (2008) 乌璐别格 (Ulubeğ), 鄭初陽 (Çuyañ Yebey oğlı Ceñ), editors, Salar İbret Sözler 撒拉尔谚语 [Tục ngữ Salar]‎[1], Đoàn Thanh niên Salar Trung Quốc

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sửa

Từ nguyên sửa

Từ *köz.

Danh từ sửa

göz

  1. Mắt, con mắt.

Tiếng Turkmen sửa

Danh từ sửa

göz (acc. xác định [please provide], số nhiều [please provide])

  1. mắt.