Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣəj˧˧ ɣo̰˧˩˧ɣəj˧˥ ɣo˧˩˨ɣəj˧˧ ɣo˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣəj˧˥ ɣo˧˩ɣəj˧˥˧ ɣo̰ʔ˧˩

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

gây gổ

  1. Sinh sự, kiếm chuyện một cách hung hăng.

Tham khảo sửa