Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣəj˧˧ zɨ̰ʔŋ˨˩ɣəj˧˥ jɨ̰ŋ˨˨ɣəj˧˧ jɨŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣəj˧˥ ɟɨŋ˨˨ɣəj˧˥ ɟɨ̰ŋ˨˨ɣəj˧˥˧ ɟɨ̰ŋ˨˨

Động từ Sửa đổi

gây dựng

  1. Vun đắp cho nên cơ sở.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi