Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

furthest & phó từ, cấp cao nhất của far

  1. Xa hơn hết, xa nhất.

Tham khảoSửa đổi