Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

frindles

  1. Dạng số nhiều của frindle.