Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

frate số nhiều frati

  1. (Như) Friar.

Tham khảoSửa đổi