Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈfrɑɪ.ər/

Danh từ sửa

friar /ˈfrɑɪ.ər/

  1. Thầy dòng (dòng Đô-mi-ních hay Đôminicô, Fran-xít hay Phanxicô...).

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa