Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít forsker forskeren
Số nhiều forskere forskerne

forsker

  1. Nghiên cứu gia, nhà khảo cứu.
    Det er mange forskere på universitetene.

Tham khảoSửa đổi