Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /fɔ̃.se/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực foncé
/fɔ̃.se/
foncés
/fɔ̃.se/
Giống cái foncée
/fɔ̃.se/
foncées
/fɔ̃.se/

foncé /fɔ̃.se/

  1. Sẫm (màu).
    Rouge foncé — màu đỏ sẫm

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa