Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc finsk
gt finsk
Số nhiều finske
Cấp so sánh
cao

finsk

  1. Thuộc về Phần Lan. Tiếng Phần-Lan.
    det finske folk

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi