Tiếng PhápSửa đổi

Danh từSửa đổi

encager

  1. Bỏ lồng, nhốt vào lồng.
    Encager un oiseau — bỏ một con chim vào lồng
  2. Bỏ tù.
    Encager un voleur — bỏ tù một tên kẻ cắp

Tham khảoSửa đổi