Tiếng CatalanSửa đổi

Danh từSửa đổi

element químic (số nhiều elements químics)

  1. Nguyên tố hóa học.