Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ɪ.ˈɡri.dʒəs/
  Hoa Kỳ

Tính từSửa đổi

egregious /ɪ.ˈɡri.dʒəs/

  1. Quá xá, đại, chí.
    egregious blander — sai lầm quá xá
    an egregious idiot — người chí ngu
  2. (Từ cổ,nghĩa cổ) Tuyệt vời, xuất sắc.

Tham khảoSửa đổi