Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

dor-bug

  1. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) , (như) dor.

Tham khảoSửa đổi