Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

dor

  1. Con bọ hung ((từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (cũng) dor-bug).

Tham khảoSửa đổi