Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc djerv
gt djervt
Số nhiều djerve
Cấp so sánh
cao

djerv

  1. Gan dạ, bạo dạn, táo bạo, liều lĩnh.
    Nå må du være djerv og modig.

Tham khảoSửa đổi