Tiếng PhápSửa đổi

Tính từSửa đổi

dix-huit

  1. Mười tám.
  2. (Thứ) Mười tám.
    Page dix-huit — trang mười tám

Danh từSửa đổi

dix-huit

  1. Mười tám.
  2. Ngày mười tám.
    Le dix-huit janvier — ngày mười tám tháng giêng

Tham khảoSửa đổi