Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /di.vi.ze/

Động từSửa đổi

se diviser tự động từ /di.vi.ze/

  1. Chia ra, phân ra, phân chia.
    Fleuve qui se divise en plusieurs bras — sông lớn chia ra nhiều nhánh
    L’œuf fécondé se divise en cellules — trứng thụ tinh phân chia thành tế bào
  2. Chia rẽ.
    Ils se divisent sur plusieurs questions — họ chia rẽ về nhiều vấn đề

Tham khảoSửa đổi