Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

distilled water

  1. Nước cất.