Tiếng Anh sửa

 
dinosaur

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈdɑɪ.nə.ˌsɔr/

Danh từ sửa

dinosaur /ˈdɑɪ.nə.ˌsɔr/

  1. Khủng long.

Tham khảo sửa