Tiếng Pháp sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
datte
/dat/
dattes
/dat/

datte gc

  1. Quả chà là.

Từ đồng âm sửa

Tham khảo sửa