Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːŋ˧˥ vɛ̰˧˩˧ja̰ːŋ˩˧˧˩˨jaːŋ˧˥˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːŋ˩˩˧˩ɟa̰ːŋ˩˧ vɛ̰ʔ˧˩

Danh từ sửa

dáng vẻ

  1. Vẻ bề ngoài (nói khái quát).
    Dáng vẻ nho nhã.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Dáng vẻ, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam