Tiếng Anh Sửa đổi

Nội động từ Sửa đổi

cose nội động từ

  1. Ngồi thoải mái, nằm thoải mái.

Tham khảo Sửa đổi