Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈkəm.ˈdɑʊn/

Danh từ sửa

come-down /ˈkəm.ˈdɑʊn/

  1. Sự sa sút, sự xuống dốc; sự thoái bộ.

Tham khảo sửa