Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Cấp trung bình
collinear

Cấp hơn
more collinear

Cấp nhất
most collinear

collinear (cấp hơn more collinear, cấp nhất most collinear) /kə.ˈlɪ.ni.ɜː/

  1. (Kỹ thuật) Cộng tuyến (ăngten).
  2. (Hình học) Cùng nằm trên một đường thẳng.

Tham khảoSửa đổi