Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈklɔz]

Danh từSửa đổi

clause /ˈklɔz/

  1. (Ngôn ngữ học) Mệnh đề.
    main clause — mệnh đề chính
    subordinate clause — mệnh đề phụ
  2. Điều khoản (của một hiệp ước... ).

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
clause
/klɔz/
clauses
/klɔz/

clause gc /klɔz/

  1. Điều khoản.

Tham khảoSửa đổi