Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

circumcenter (số nhiều circumcenters)

  1. (Hình học,   Mỹ) Tâm đường tròn ngoại tiếp (đường tròn đi qua tất cả đỉnh của một tam giác hoặc đa giác nội tiếp).

Đồng nghĩaSửa đổi