Tiếng AnhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ child (“trẻ em”) + abuse (“sự lạm dụng”).

Danh từSửa đổi

child abuse (không đếm được)

  1. Sự lạm dụng trẻ em, sự ngược đãi trẻ em.

Từ liên hệSửa đổi