Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɛ˧˧ xwət˧˥ʨɛ˧˥ kʰwə̰k˩˧ʨɛ˧˧ kʰwək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɛ˧˥ xwət˩˩ʨɛ˧˥˧ xwə̰t˩˧

Động từ

sửa

che khuất

  1. Xem che
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)