Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɛ̤n˨˩ ɛp˧˥ʨɛŋ˧˧ ɛ̰p˩˧ʨɛŋ˨˩ ɛp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɛn˧˧ ɛp˩˩ʨɛn˧˧ ɛ̰p˩˧

Động từ sửa

chèn ép

  1. Lấn át, kìm hãm không cho phát triển.
    Bị nhiều thế lực chèn ép.
    Không thể chèn ép nhau mãi được.

Tham khảo sửa