Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

cal

  1. Học tập với sự trợ giúp của máy tính (Computer- aided learning).

Tham khảoSửa đổi