Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ka̰ː˧˩˧ tʰa̰j˧˩˧kaː˧˩˨ tʰaj˧˩˨kaː˨˩˦ tʰaj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaː˧˩ tʰaj˧˩ka̰ːʔ˧˩ tʰa̰ʔj˧˩

Phó từ

sửa

cả thảy trgt.

  1. Tất cả; Tổng cộng.
    Chúng tôi có cả thảy ba anh em (Tô-hoài
    Nếu bạn biết tên đầy đủ của Tô-hoài, thêm nó vào danh sách này.
    )

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa