Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ la̤wŋ˨˩kɔ̰˩˧ lawŋ˧˧˧˥ lawŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ lawŋ˧˧kɔ̰˩˧ lawŋ˧˧

Tính từSửa đổi

có lòng

  1. Xem tốt bụng