Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ buenosnoches.

Thán từSửa đổi

¡buenos noches!

  1. Chào (ban đêm).

Từ liên hệSửa đổi