Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ buenosdías.

Thán từSửa đổi

¡buenos días!

  1. Chào (ban ngày).

Từ liên hệSửa đổi