Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ buenostardes.

Thán từSửa đổi

¡buenos tardes!

  1. Chào (ban chiều).

Từ liên hệSửa đổi