Tiếng Na Uy (Nynorsk)Sửa đổi

Danh từSửa đổi

  Xác định Bất định
Số ít bro broa, broen
Số nhiều broer broene

bro gđc

  1. Chiếc cầu, cái cầu.
    Det er bro over elva.

Phương ngữ khácSửa đổi

Tham khảoSửa đổi