Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈblɑːk/

  Hoa Kỳ  [ˈblɑːk]

Danh từSửa đổi

bloc /ˈblɑːk/

 1. (Chính trị) Khối.
  left-wing parties bloc — khối các đảng phái tả
  sterling bloc — khối đồng bảng Anh

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
bloc
/blɔk/
blocs
/blɔk/

bloc /blɔk/

 1. Khối (đen, bóng).
  Un bloc de fer — một khối sắt
  Bloc des gauches — (chính trị) khối phái tả
  Faire bloc — thống nhất thành một khối
 2. Lốc, tập.
  Bloc de calendrier — lốc lịch treo
 3. (Y học) Bloc, sự chẹn; sự phong bế.
  Bloc vertébral — sự chẹn đốt sống
 4. (Thông tục) Nhà tù, nhà giam.
  Être fourré au bloc — bị tống giam
  à bloc — hết cỡ
  Serrer les freins à bloc — bóp phanh hết cỡ+ (nghĩa bóng) hết sức
  Travailler à bloc — làm việc hết sức
  gonflé à bloc — (thân mật) hăng hái
  en bloc — toàn thể, toàn bộ
  Admettre en bloc une théorie — chấp nhận toàn bộ một học thuyết+ đại để, không suy xét tỉ mỉ

Tham khảoSửa đổi