Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc belgmørk
gt belgmørkt
Số nhiều belgmørke
Cấp so sánh
cao

belgmørk

  1. Tối đen, tối mịt, tối thui.
    Strømmen gikk, og det ble helt belgmørkt.

Tham khảoSửa đổi