Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

bedel

  1. Người phụ trách tiếp tân (đại học Ôc-phớt và Căm-brít).

Tham khảo sửa