Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəp˧˥ tən˧˧tiə̰p˩˧ təŋ˧˥tiəp˧˥ təŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəp˩˩ tən˧˥tiə̰p˩˧ tən˧˥˧

Động từ sửa

tiếp tân

  1. (Trtr.) . Đón tiếp khách (nói khái quát).
    Buổi tiếp tân.
    Ban tiếp tân của hội nghị.

Tham khảo sửa