Tiếng Anh

sửa
 
basketball

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

basketball /.ˌbɔl/

  1. Thể bóng rổ.

Tham khảo

sửa