Tiếng MườngSửa đổi

Danh từSửa đổi

bẻnh

  1. Bánh (xe).