Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓət˧˥ ki̤˨˩ɓə̰k˩˧ ki˧˧ɓək˧˥ ki˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓət˩˩ ki˧˧ɓə̰t˩˧ ki˧˧

Phó từ sửa

bất kỳ, bất kì

 1. Như bất cứ
 2. Thời gian ngẫu nghiên nào đó.
 3. Từ biểu thị ý không loại trừ trường hợp nào cả, trong mọi trường hợp.
  Bất kì ai thấy cảnh ấy cũng động lòng.
  Phải hoàn thành bằng bất kì giá nào.

Tính từ sửa

bất kỳ, bất kì

 1. Không có điều kiện nào kèm theo.
  Kẻ một đường thẳng bất kì.
  Lấy một câu thơ bất kì trong Truyện Kiều.

Dịch sửa

thời gian ngẫu nhiên