Tiếng Tok PisinSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Anh archbishop.

Danh từSửa đổi

asbisop

  1. Tổng giám mục.