Tiếng IdoSửa đổi

 
anemometro

Từ nguyênSửa đổi

Từ anemometr--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

anemometro

  1. Máy đo gió.