Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
aːn˧˧ zïŋ˧˧aːŋ˧˥ jïn˧˥aːŋ˧˧ jɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
aːn˧˥ ɟïŋ˧˥aːn˧˥˧ ɟïŋ˧˥˧

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

an dinh

  1. Đóng yên doanh trại.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi