Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈæf.tər.wɜːd]

Phó từSửa đổi

Cấp trung bình
afterward

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

afterward (không so sánh được) /ˈæf.tər.wɜːd/

  1. Sau này, về sau, sau đấy, sau đó, rồi thì.
    soon afterward — sau đó không lâu, gần sau đó

Tham khảoSửa đổi