Tiếng Hà LanSửa đổi

Giới từSửa đổi

achter

 1. bên sau, ở sau

Phó từSửa đổi

achter

 1. ở phần sau
  De keuken is achter in het huis.
  Nhà bếp ở phần sau của nhà.
 2. tụt
  Hij loopt achter met zijn studies.
  Anh ấy tụt lại trong học tập.