Tiếng AsturiasSửa đổi

Danh từSửa đổi

abogaos

  1. Số nhiều của abogáu.